مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه پژوهش،فناوری و نوآوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰۹:۳۴| تعداد بازدید: 3

رئیس کارگروه:

آقای دکتر احمدی سلیمانی

اعضای کارگروه:

آقای دکتر مسافر- خانم دکتر بهشتی- خانم برزنونی- خانم بهنام- خانم جبل عاملی