مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اهداف و برنامه ها

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳:۰۱| تعداد بازدید: 77

 

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی مشغول به فعالیت می باشد . رویکرد اصلی این واحد توسعه و ترویج پژوهشهایی است که منجر به تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش می شود. به همین دلیل و به منظور ارتقای قابلیت ها و مهارت های فراگیرندگان ، اهداف و وظایف زیر را دنبال می کند :

  
1. فزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش پزشکی

  
2. ارتقاء مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان

  
3.  استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات(IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت های پژوهش در آموزش

  
4. بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کلان و مبانی مدیریت آموزشی دانشگاه Translational)  Research )

  
5.  جهت دهی پژوهش های اعضای هیأت علمی به سمت ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی آنان

  
6.  هدایت پژوهش های دانشجویی در راستای سیاست های ارتقای سلامت جامعه

  
7.  تعیین اعضای کمیته پژوهش در آموزش

  
8. تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش

  
9.  تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش

  
10. اطلاع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش

  
11. تعیین محورها و اولویت های پژوهش در آموزش بر اساس نیازها

  
12. کارشناسی طرحهای تحقیقاتی براساس دیدگاه علمی از طریق طرح در کمیته پژوهش در آموزش

  
13.  نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی

  
14.  تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه

  
15. ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان

  
16.  ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند

  
17.  هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی