مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه هیأت علمی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰۹:۳۶| تعداد بازدید: 3

رئیس کارگروه:

خانم عباسپور

اعضای کارگروه:

آقای دکتر حشمتی- آقای دکتر اقبالی- آقای عسکری- آقای دکتر محقق- خانم دکتر فروغی