مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه منابع و امکانات، کیفیت و تعالی سازمانی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰۹:۳۵| تعداد بازدید: 3

رئیس کارگروه:

آقای دکتر کامل

اعضای کارگروه:

آقای قلی زاده- آقای مهندس خلوصی- آقای عابدی- آقای باقری- آقای مهندس حسینیان-