مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه رسالت، اهداف، مدیریت و رهبری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰۹:۳۹| تعداد بازدید: 3

رئیس کارگروه:

آقای دکتر بذرافشان

اعضای کارگروه:

آقای اژدری زرمهری- آقای دکتر دلشاد- آقای قلی زاده- خانم پژوهی فهیم