مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد برنامه ریزی درسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۵:۱۴| تعداد بازدید: 64

 

جناب آقای دکتر هادی علیزاده

جناب آقای دکتر هاشم حشمتی

سرکار خانم دکتر الناز خرداد

جناب آقای دکترمحمدرضا میش مست

جناب آقای دکتر محمد حسینی روندی

سرکار خانم دکتر فاطمه پورحاجی

سرکار خانم دکتر محبوبه عبدالهی

سرکار خانم سمیه نیری