مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴:۳۷| تعداد بازدید: 2

 

 1. تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات
 2. ایجاد کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات
 3. برگزاری جلسات منظم کمیته پژوهش در آموزش
 4. ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات
 5. تعیین اولویت های پژوهش در آموزش با استفاده از روش های علمی
 6. برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در قالب طرح های پژوهش در آموزش از طریق تعامل با مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش
 7. برنامه ریزی جهت انتشار اولویت های پژوهش در آموزش و اجرای طرح های پژوهشی بر اساس اولویت ها
 8. برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش
 9. اطلاع رسانی به اساتید، دانشجویان و محققان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
 10. ارائه مشاوره برای تدوین و اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 11. انجام داوری و تصویب طرح های پژوهش در آموزش در کمیته پژوهش در آموزش
 12. حمایت از اجرای طرح های مصوب پژوهش در آموزش
 13. نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی
 14.  بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کلان و مدیریت آموزشی دانشگاه
 15. ارائه مشاوره و راهنمایی به محققان جهت ارسال طرح ها به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت متبوع (نصر)
 16. تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی
 17. ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد پژوهش در آموزش
 18. بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات