مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء مرکز مهارت های بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۹| تعداد بازدید: 158

 

عضو هیات علمی:

خانم سربوزی حسین آبادی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

کارشناسان مرکز

  • سکینه مولودی
    • کارشناس پرستاری
  • ملیحه عزیزنیا
    • کارشناس مامایی