مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد دانش پژوهی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴:۳۳| تعداد بازدید: 2

 

 1. تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات
 2. ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشگاه
 3. برگزاری جلسات منظم کمیته دانش پژوهی آموزشی
 4. ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات
 5. تعیین اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی
 6. برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در قالب طرح های نوآورانه آموزشی از طریق تعامل با مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش
 7. برنامه ریزی جهت حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی
 8. برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه انجام طرح های دانش پژوهی آموزشی
 9. اطلاع رسانی به اساتید، دانشجویان و محققان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد دانش پژوهی
 10. برگزاری کارگاه های آشنایی با جشنواره شهید مطهری، شیوه انجام طرح های دانش پژوهی و نحوه امتیاز دهی آن در ارتقاء مرتبه صاحب یا صاحبان فرآیندهای آموزشی
 11. برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت  (MEDED)
 12. مدیریت و نظارت بر طرح های ارسالی به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت (MEDED)  و داوری طرح ها
 13. کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته دانش پژوهی
 14. تشکیل جلسات کمیته دانش پژوهی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه
 15. ارسال صورتجلسات امتیازات دانش پژوهی اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه به کمیته دانش پژوهی کلان منطقه
 16. ارائه مشاوره به اساتید و دانشجویان جهت تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی
 17. ارائه مشاوره و راهنمایی به محققان جهت ارسال طرح ها به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت متبوع (نصر)
 18. تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی
 19. ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد دانش پژوهی
 20. بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات