مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

امکانات و تجهیزات مرکز مهارت های بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۸| تعداد بازدید: 92

 

تجهیزات کمک آموزشی شامل:

 • مدل های آموزشی مهارتهای پایه
 • مدلهای اورژانس واحیا
 • مدلهای اطفال ونوزادان
 • مدلهای زنان وزایمان
 • مدل های قلب و ریه
 • مدل های بیهوشی و جراحی

 

مدلهای اموزشی مهارتهای پایه شامل:

 • مانکن آموزشی تزریقات زیر جلدی
 • مدل دست جهت تزریقات وریدی
 • مانکن تزریقات عضلانی
 • مانکن تزریقات نخاعی بزرگسال
 • مانکن سونداژ مرد
 • مانکن سونداژ زنان
 • مولاژ پرستاری پیشرفته زن و مرد
 • مولاژ NGT گذاری
 • مانکن معاینات چشم وگوش
 • مانکن شستشوی گوش
 • مانكن معاينه رکتال و پروستات
 • کیت سوختگی و جراحات (شکستگی باز، بیرون زدگی روده و..)

 

مدلهای قلب و ریه شامل:

 

 • مانکن سمع قلب و ریه بزرگسال
 • مانکن احیای قلب و ریه اطفال
 • مانکن احیای قلب و ریه بزرگسال

 

مدلهای اورژانس واحیا شامل:

 • نیم تنه اینتوباسیون بزرگسال
 • نیم تنه اینتوباسیون اطفال
 • نیم تنه اینتوباسیون نوزاد
 • نیم تنه احیای قلبی ریوی بزرگسال
 • نیم تنه احیای قلبی ریوی اطفال
 • نیم تنه احیای قلبی ریوی نوزاد
 • مانکن تراکئوستومی و کریکوتیروتومی
 • مانکن چوکینگ اطفال
 • مانکن چوکینگ پزرگسال

 

مدلهای اطفال و نوزادان شامل:

 • نیم تنه اینتوباسیون اطفال
 • تمام تنه احیا و اینتوباسیون نوزاد
 • مانکن پرستاری نوزاد
 • مانکن پرستاری اطفال

 

مدلهای زنان وزایمان شامل:

 • تمام تنه زایمان همراه با جنین
 • معاینات پستان
 • مدل استخوان لگن
 • مدل آموزش افاسمان و ديلاتاسيون
 • مدل آموزش ترميم اپي زياتومي
 • مدل آموزش معاينات ژنيكولوژي و IUD گذاری
 •  مدل آموزشی چرخش سر جنین در لگن
 • مولاژ جنین تا تولد
 • مولاژ جفت و بندناف
 • مولاژ رحم
 • مولاژ بزرگنمایی تخمدان 

 

مدل های بیهوشی و جراحی شامل:

 

 • مانکن القای بیهوشی و مراقبت حین عمل
 • پد سوچور جهت آموزش بخیه
 • مدل نیم تنه جهت نمایش سایت های جراحی
 • مدل آموزشی کت دان
 • مدل تزریقات نخاعی