مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه خدمات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰۹:۲۸| تعداد بازدید: 25

رئیس کارگروه:

آقای دکتر قربانی

اعضای کارگروه:

آقای صنعتی- خانم کیانی- خانم آقا گلی زاده- فائزه شیدایی