مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد آموزش بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۸:۴۵| تعداد بازدید: 34

 

مقدمه:

نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در توانمند ساختن دانش‌آموختگان برای قبول نقش‌های خطیر شغلی، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و آموزش بالینی، نقش اساسی و مهم در تحقق این امر دارد. در این راستا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان یک مرکز علمی، فعالیتها و خدمات متنوعی را ارائه می دهد. این مرکز حمایت‌های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی، با هدف بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازمان دهی و پژوهش فراهم می‌سازد. بنابراین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می‌تواند نقش مهم و حساسی در ارتقا آموزش بالینی و نهایتا آموزش گروه‌های پزشکی ایفا نماید.  واحد آموزش بالینی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با طراحی و اجرای برنامه‌های علمی رسیدن به این هدف را تسریع  می نماید.

 

تعریف واحد ارتقا آموزش بالینی

واحد ارتقا آموزش بالینی یک واحد آکادمیک است و این واحد، طراحی فعالیت های اجرایی و مطالعات پژوهشی در حوزه آموزش بالینی را با هدف ارتقا آموزش در عرصه های بالینی و از طریق تدوین و استفاده از بهترین شواهد برای مشکلات آموزش بالینی هدایت می‌کند. واحد ارتقا آموزش بالینی زیر نظر مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعالیت خواهد کرد. به علاوه این واحد از دفاتر توسعه دانشکده‌ها و دفاتر بیمارستانی به عنوان بازوهای علمی و اجرایی  استفاده خواهد کرد.

 

رسالت واحد 

رسالت واحد ارتقا آموزش بالینی، بالا بردن اثربخشی آموزش و تدریس در محیط‌های بالینی است. علت وجودی این واحد ارتقا آموزش بالینی از طریق جستجوی بهترین شواهد و راهکارها برای مشکلات آموزش بالینی، ارتقا توانمندی‌های اعضای هیات علمی و پژوهش در خصوص یافتن راه حل های علمی برای بالا بردن کیفیت آموزش  است. برای رسیدن به این هدف، مشارکت همه جانبه اساتید و دفاتر توسعه آموزش لازم است.

 

مبانی ارزشی :

 • تکریم انسانیت بیمار در فرایند آموزش بالینی و دیده نشدن بیمار به عنوان یک ابزار آموزشی
 • دادن حق رضایت آگاهانه به بیمار برای مشارکت در فرایند آموزشی
 • اولویت قرار دادن مراقبت بیمار در فرایندهای آموزشی
 • ترویج کارتیمی و آموزش بین حرفه ای
 • مشارکت همه جانبه اساتید در فرایند ارتقا آموزش بالینی
 • احترام به پرسنل درمانی و مشارکت آنان در فرایندهای آموزشی
 • اولویت دادن به ارتقا سلامت جامعه از طریق آموزش بالینی
 • اولویت دادن به استفاده از شواهد علمی معتبر در ارتقا آموزش
 • توجه به نیازهای جامعه در تعیین اهداف آموزشی و پاسخگو بودن در آموزش
 • تربیت نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری منش حرفه ای
 • تربیت نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری مهارت یادگیری خود راهبر و یادگیری مادام العمر

هدف کلی:

 • ارتقای آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

اهداف اختصاصی:

 • ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در حوزه آموزش بالینی در سطح کشور
 • ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 • تدوین و بازنگری راهنماها، دستورالعمل‌ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی مبتنی بر بهترین شواهد
 • ارتقای مداوم آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش‌های جدید تدریس در آموزش بالینی
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در ارتباط با آموزش بالینی با طراحی و اجرای دوره های آموزشی
 • ایجاد پایگاهی جهت مشاوره‌های فردی به اساتید برای رفع نیازهای آموزشی آنان در زمینه آموزش بالینی
 • طراحی و اجرای طرح‌های ارزشیابی برنامه‌های آموزش بالینی در گروههای مختلف
 • توسعه تعاملات و نظارت بر مراکز توسعه دانشکده‌ها و مراکز درمانی با هدف حمایت تخصصی از فعالیت‌هایی که در جهت ارتقا آموزش بالینی انجام می‌دهند

 

کمیته‌ علمی واحد ارتقا آموزش بالینی

 • واحد ارتقا آموزش بالینی دارای یک کمیته علمی است. این کمیته علمی شامل مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، رئیس واحد ارتقا آموزش بالینی، دو نفر هیات علمی علاقه‌مند و دارای تجربه، مسئولین دفاتر توسعه دانشکده‌هایی که دانشجو در عرصه‌های بالینی دارند و مسئولین دفاتر توسعه بیمارستانی است.

 

کمیته مشورتی

 • این واحد همچنین دارای یک کمیته مشورتی است که شامل نماينده از فراگیران ورودی‌های متفاوت و رشته‌های مختلف است.

 

نحوه ارتباط با واحدهای مختلف

 • واحد ارتقا آموزش بالینی یکی از واحدهای مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه است. تمامی مسائل مربوط به آموزش بالینی در این واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ارتباط این واحد با معاونت آموزشی دانشگاه، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی از طریق کمیته‌ی علمی خواهد بود. این واحد با مسوول واحدهای ارزشیابی استاد، واحد توانمندسازی اعضای هئیت علمی، واحد پژوهش در آموزش، مراکز تحقیقات آموزش پزشکی و دانشکده‌های ذی‌ربط و مجلات آنها در ارتباط خواهد بود.

 

نحوه همکاری متقاضیان همکاری با واحد ارتقا آموزش بالینی

 • بازوی عملیاتی واحد ارتقا آموزش بالینی علاوه بر پرسنل اصلی، متقاضیان همکاری با واحد ارتقا آموزش بالینی است. این متقاضیان در قالب کمیته علمی با واحد ارتقا آموزش بالینی همکاری می‌نمایند. وظیفه کمیته علمی، همکاری علمی در فعالیت‌های این واحد و بررسی چالش‌های رسیده به واحد ارتقا آموزش بالینی در خصوص آموزش بالینی است. کمیته مشورتی واحد ارتقا آموزش بالینی شامل نماينده از فراگیران ورودی‌های متفاوت و رشته‌های مختلف است. وظیفه این کمیته انتقال تمامی مسائل و چالش‌های مربوط به آموزش بالینی و ارائه پیشنهاد برای حل این مشکلات به کمیته علمی واحد ارتقا آموزش بالینی است.

 

امتیازات در نظر گرفته شده برای اعضای هئیت علمی حاضر در کمیته‌ علمی براساس معادل سازی فعالیت های  EDC که در شورای آموزش دانشگاه معادل سازی شده است خواهد بود.