مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد آموزش بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۸:۵۵| تعداد بازدید: 18

 

نام و نام خانوادگی: دکتر آناهیتا زندی

مدرک تحصیلی: دانشجویای دکتری روان در سلامت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین دین پناه

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

 

نام و نام خانوادگی: طاهره حسین آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: سمیه نیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مروارید ایرانی

مدرک تحصیلی:  دکتری بهدشات باروری

 

نام و نام خانوادگی: مهین کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش مامایی