مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۰۸:۵۰| تعداد بازدید: 21

کمیته خود ارزیابی به منظور سازماندهی کلیه ی فعالیت های مرتبط با خودارزیابی و تهیه گزارش خود ارزیابی در دانشگاه تشکیل می گردد و دارای یک دبیر و تعدادی عضو است. اعضای این کمیته باید نمایانگر فعالیت های دانشگاه در حوزه های گوناگون از قبیل آموزش، دانشجویی، هیأت علمی، توسعه منابع و تحقیقات و فناوری باشند.

اعضای اصلی کمیته خودارزیابی:

سرکار خانم عباسپور

جناب آقای دکتر قربانی

جناب آقای دکتر قریانی

جناب آقای دکتر احمدی سلیمانی

جناب آقای دکتر بذرافشان

جناب آقای دکتر کامل