مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضاء

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۱| تعداد بازدید: 617

 

دکتر کاخکی

 

دکتر ایل بیگی

 

دکتر دلشاد

 

فیض عارفی

 

دکتر عسکریان

 

دکتر غلامی

 

دکتر پور حاجی

 

دکتر شیخ الطایفه

 

دکتر علیزاده