دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
  • متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان که ثبت نام آزمون را انجام داده و دارای کد رهگیری هستند، می بایست از تاریخ 12/5/99 لغایت 14/5/99 از طریق سام


یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان میرساند؛خرید کتای های تست و کمک درسی ویژه آزمون کارشنشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛ آزمون غربالگری درون دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورشنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد واجد شرایط استعداد درخشان که گزینه استعداد درخشان را در زمان ثبت نام انتخاب ننموده اند و همسه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

 روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام و ارائه مدارک دانشجویان واجد شرایط سهمیه های با آزموندوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

اولین جلسه مسئولین حیطه های دهمین المپیاد علمی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان میرساند؛کلاسهای زبان با تدریس  دکتر نواری ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد شنبهیکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

اولین جلسه حضوری پرسش و پاسخ و نیازسنجی دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیاد در تاریخ شنبه 18/09/96 در تالار ابن سینا بسه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

خانم فاطمه امیری فارغ التحصیل  رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با استفاده از سهمیه بدون آزمون استعدادهای درخ