معرفی واحد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱:۲۸| تعداد بازدید: 53

پیرو مصوبه 502 مورخ 22/5/81 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایه های اولیه تشکیل شورای مذکور در وزارت متبوع پی ریزی شد و واحد استعدادهای درخشان در همین تاریخ فعالیت خود را آغاز کرد 

 

شرح وظایف

تشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها

2- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری مصوبات

3- ابلاغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذیربط

4-   بودجه بندی و تخصیص اعتبارات برای پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی  براساس شاخص های عملکرد

6- بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان و نظارت و ارزیابی برنامه های اجرا شده برای استعدادهای درخشان در سطح  دانشگاه

7- معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به مراجع ذیربط

 

چشم انداز(vission )

در عصر حاضر ارزش جوامع تنها به داشته های تاریخی و مادی آن نمی باشد بلکه به انسانهای متفکر و خلاق وابسته است که با تولید علم،سرآمدی و کارآمدی ملی خویش را به جهان وجهانیان عرضه می نمایند.لذا در تئوریهای نوین جامعه شناسی بحث ارتقا و سرمایه اجتماعی پدیده ای است نوظهور ولی پرمخاطب و پرطرفدار. در این نظریات موتور محرکه جوامع پرشتاب نخبگان و انسانهای باهوش هستند وارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای است که با با تراوشات ذهنی متکی بر عالمیت و عاملیت، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می دهند. این سرزمین در طول تاریخ مهد انسانهای والایی همچون بوعلی ها، زکریاها، ابوریحان ها و فارابی ها بوده که علم کنونی در گرو نبوغ این دانشمندان رشد کرده است و اکنون بر ماست که در عرصه آموزش و پژوهش بتوانیم به عنوان یک الگو عمل نماییم و شاهد درخشش این عزیزان در مراتب عالی دانشگاهی باشیم.

 

ماموریت (Mission )

 دفاتر استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسانهایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند که ما می توانیم، لذا مدیریت بر نخبگان در این مورد استثنایی صرفا انجام کارها به واسطه دیگران تعریف نمی شود بلکه مدیریت بر دانش است ، دانشی که با سرعت نور و زمان در حرکت است ، هدف این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می باشد تا با فراهم نمودن فرصتهای لازم، حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان بوجود آورده واز طرف دیگر با هدف افزایش تولید دانش با برگزاری برنامه های آموزشی تمایز یافته، دانش و مهارتهای لازم را برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطوح مختلف نظام سلامت را به دست آورند.