اعضای کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۶| تعداد بازدید: 58
  • رئیس کمیسیون (ریاست دانشگاه) : آقای دکتر ابراهیمی پور
  • نایب رئیس کمیسیمون ( معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه): آقای دکتر رضائی منش
  • دبیر کمیسیون (مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه) : آقای دکتر ایل بیگی
  • مدیر کل آموزش دانشگاه: آقای دکتر قریانی
  • مدیر EDC: آقای دکترحشمتی
  • معاون دانشجویی و فرهنگی: آقای دکتر قربانی
  • 3 نفر از اعضای هیات علمی: آقای دکترمحسن نواری-  خانم فاطمه شاهدی - آقای امیر ذکاء
  • آقای حسین بختیاری دانشجوی استعداد درخشان رشته پرستاری