یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به همت بسته آموزش پاسخگو


سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:


چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه؛


دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
در راستای ماموریت های ویژه کلان منطقه 9 آمایشی صورت گرفت:


چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
در راستای مأموریت‌های ویژه کلان منطقه ۹ آمایشی صورت گرفت: