واحد المپیاد

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

اولین جلسه مسئولین حیطه های دهمین المپیاد علمی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان میرساند؛کلاسهای زبان با تدریس  دکتر نواری ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد شنبهچهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند؛حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم به عنوان ششمین حیطه المپیاد عیکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

اولین جلسه حضوری پرسش و پاسخ و نیازسنجی دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیاد در تاریخ شنبه 18/09/96 در تالار ابن سینا بسه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

دکترمحسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه اعلام نمودن