واحد المپیاد

منابع حیطه استدلال بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۲۶| تعداد بازدید: 449

 

در حيطه استدلال باليني، موضوع المپياد چهار فيلد ماژور پزشكي عمومي(داخلي، اطفال، جراحي، زنان)است، بنابراين رفرانس هاي معمول دورةپزشكي عمومي در اين چهار رشته قابل استفاده است؛ ولي اين به معناي آن نيست كه سئوالات دقيقاً از متن كتبرفرانس طرح  می شود. 

دانشجویان عزیز دردر صورتی که می خواهند با مفاهیم استدلال بالینی و و آزمونهای آن آشنا شوند 
می توانند به کتاب استدلال بالینی نوشته دکتر علیرضا منجمی مراجعه نمایند.