وبینار آموزشی دانش پژوهی و فرآیند های نو آورانه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۳:۱۱ | تعداد بازدید: 31

واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی دانش پژوهی آموزشی و فرآیند های نو آورانه آموزش پزشکی با هدف توانمند سازی و بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه نمود .

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با بیان اهمیت دانش پژوهی و فعالیت های نوآورانه آموزش پزشکی خاطر نشان کرد، فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش مهمی از رسالت دانشگاه و قسمت عمده ای از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهد و فرآیند های نو آورانه که فعالیتی بديع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .

دکتر حشمتی با تاکید بر نقش اعضاء هيات علمي و اساتید به عنوان اركان اصلي در آموزش و تربیـت نیـروي انسـانی متخصـص و کارآمـد افزود، نگاه حرفه ايي به مقوله آموزش نيز با توجه به رشد فزاينده دانش فني آموزش درحيطه آموزش پزشكي ضروري مي باشد و دانش پژوهی و فرآیند های نوآورانه ، یکی از عوامل مهم در رشد و ارتقاء ایده‌های خلاقانه و آموزش علوم پزشکی است.

وی افزود : فعالیت های دانش پژوهی و نو آورانه در دانشگاه علوم پزشکی منجر به تغییرات و افزایش کیفیت آموزش و همچنین ارتقاء كيفيت و بهره وری می شود و اهتمام در مسیر کیفی‌سازی آموزشی، نگاه ویژه به پژوهش کاربردی و مسأله‌محور از اهداف دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه می باشد.