دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مسئول واحد المپیاد و استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خاطر نشان کرد : سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سراسر کشور درشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی دانش پژوهی آموزشی و فرآیند های نو آورانهچهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی طراحی سوالات اشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از توسعۀ حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری به‌عنوان مهمترین رسالت این دانشگاه در افق توسعۀ سلامت منطقه نام برد.چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه در نشست با اعضای تیم ارزیاب رشتۀ پزشکی در کلان منطقۀ 9 کشور گفت: تربت حیدریهدوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

اعضای تیم ارزیاب رشتۀ پزشکی در کلان منطقۀ 9 کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به بررسی توانمندی‌ها و زیرساخدوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

اولین جلسه مسئولین دفاتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده های بهداشت ، پرستاری-مامایی ، پیراپزشکی و بیمارستان آموزشی درمانی نهم