دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰
دکتر الناز خرداد عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی و علوم تشریحی ضمن بیان این خبر عنوان کردند:


شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
مهندس مریم فیض عارفی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ضمن بیان این خب


سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
مسئول کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان EDC بیان کرد: کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان در نظر دار


سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
دکتر هاشم حشمتی، مدیر EDC دانشگاه بیان کرد: پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در حیطه های شش گانه «تدوین و بازنگری برن


سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
جلسه بسته اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه چهارشنبه 28 مهرماه با حضور دکتر عبدالجواد خواجوی مسئول اعت


شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
جلسه مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در تاریخ 10 مهرماه با حضور ریاست دانشگاه، معاون آمو


چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی "آشنایی با شیوه تدوین فرآیند آموزشی درجشنواره شهید مطهری" ، ویژه اعضای هیئت علمی، 24 شهریور ماه در محل سالن همایش ابن سینای دانشگاه ب


دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
مسئول واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : سامانه جدید فعالیت های نوآورانه آموزشی با هد


یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش با همکاری کمیته توانمند سازی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام به ب


دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی و بررسی برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  و اعضاء