فراخوان پانزدهمین جشنواره آموزشی «شهید مطهری» منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۳:۲۲ | تعداد بازدید: 64

دکتر هاشم حشمتی، مدیر EDC دانشگاه بیان کرد: پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در حیطه های شش گانه «تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی»، «یاددهی و یادگیری»، «ارزشیابی آموزشی( دانشجو، هیئت علمی و برنامه)»، «مدیریت و رهبری آموزشی»، «یادگیری الکترونیکی» و «طراحی و تولید محصولات آموزشی» در دو بخش دانشگاهی و کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

وی افزود: اساتید و همکاران محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، بخش جشنواره آموزشی شهید مطهری مراجعه نمایند.