فراخوان عضویت کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰۸:۵۰ | تعداد بازدید: 77

مسئول کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان EDC بیان کرد: کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان در نظر دارد، از میان دانشجویان جدید الورود علاقه مند به فعالیت در این کمیته عضویت بپذیرد.

مهندس مریم عارفی افزود: اهداف این کمیته ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی میباشد و از فعالیت های آن میتوان موارد زیر را نام برد:

آگاه سازی ، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه ای آموزشی

بسترسازی جهت توانمند سازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی

برقراری ارتباط ، اطلاع رسانی و بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی

مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، برنامه ریزی درسی و ...

بستر سازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیند های آموزشی 

 

وی در پایان گفت: شرایط ثبت نام شامل داشتن علاقه به فعالیت در عرصه توسعه آموزش، کسب حداقل معدل 14 و عدم سوء رفتار حرفه ای دانشجو می‌باشد.

 

لینک ثبت نام

 

پوستر فراخوان