دوره آموزشی ایمنی در قالب کارآموزی «ایمنی و سلامت شغلی» برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۳:۲۴ | تعداد بازدید: 11

مهندس مریم فیض عارفی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ضمن بیان این خبر عنوان کرد: با عنایت به اینکه دانشجویان شاغلین آینده کشور هستند، توجه به سلامت آنها و تربیت نیروی کاری سالم حائز اهمیت است. و یکی از اهداف بهداشت حرفه­ای و ایمنی کار حفظ و ارتقا سلامت شاغلین در حرفه­های مختلف است.

مهندس عارفی افزود: حوادثی از قبیل نیدل استیک شدن و مواجهه با سایر مخاطرات شغلی بیشتر در طول دوره های کارآموزی بالین به ویژه در اوایل آموزش رخ می­دهد و براساس نتایج مطالعات عدم آگاهی و عدم آموزش علت بروز بسیاری از این حوادث ذکر شده است.

وی ادامه داد: از سویی توجه به ایمنی و بهداشت شغلی در کارآموزان رشته های علوم پزشکی در هنگام حضور در محیط های بالین و در حین فراگیری آموزش های تخصصی همواره مغفول بوده است.

مهندس مریم عارفی در پایان گفت: از این­رو گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دوره آموزشی ایمنی را برای دانشجویان رشته های بالین از جمله رشته­های مامایی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت پزشکی در مراحل اولیه کارآموزی و قبل از ورود به محیط بالین در قالب کارآموزی «ایمنی و سلامت شغلی» برگزار نمود. هدف از اجرای این دوره  کاهش حوادث شغلی در محیط های بالین و تلاش جهت ارتقا سلامت شغلی دانشجویان علوم پرشکی به عنوان شاغلین آینده بوده است.