جلسه کمیته برنامه ریزی درسی توسط دانشکده بهداشت برگزار گردید.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۳:۴۸ | تعداد بازدید: 14

جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور دکتر هادی علیزاده، مسئول این کمیته، دکتر هاشم حشمتی، مدیر EDC دانشگاه،همچنین مدیران EDO دانشکده ها و اعضای کمیته در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر هادی علیزاده، ابتدا ضمن بررسی برنامه عملیاتی به تشریح فلوچارت ارزیابی طرح دوره و طرح درس و همچنیین بررسی فرایند ثبت لاگ بوک ها در واحد برنامه ریزی درسی پرداختند و نیز مصوب شد که با هماهنگی واحد EDO دانشکده ها، برنامه پایش و ارزشیابی گروه ها بین دانشکده ها در نیمسال اول و دوم سال برگزار شود.
و در پایان موافقت گردید که کارگاه آموزشی چگونگی تدوین طرح درس و طرح دوره برای اساتید در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تشکیل گردد.