جلسه مسئولین واحدهای مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰۸:۰۸ | تعداد بازدید: 9

جلسه مسئولین محترم واحدهای مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی با حضور معاون محترم آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مسئولین واحد ها و مدیران دفاتر توسعه آموزش گزارش اجمالی از وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی واحد یا دفتر توسعه آموزش تحت مسئولیت خود در سه ماهه اول سال جاری و موانع و مشکلات احتمالی در راستای تحقق اهداف برنامه ها را ارائه دادند.