جلسه اعتبار بخشی موسسه ای و برنامه ای دانشگاه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۱:۵۱ | تعداد بازدید: 38

جلسه بسته اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه چهارشنبه 28 مهرماه با حضور دکتر عبدالجواد خواجوی مسئول اعتباربخشی کلان منطقه 9 آمایشی، دکتر هاشم حشمتی مسئول EDC و سایر مسئولین و مدیران دانشگاه در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

از مصوبات جلسه مواردی از جمله؛ تشکیل کارگروه تیم ارزیاب درونی، صدور ابلاغ اعضای کارگروه موسسه ای توسط رئیس دانشگاه، صدور ابلاغ کارگروه ارزیاب برنامه ای توسط رؤسای دانشکده ‌ها، حضور نماینده اعتباربخشی در تمامی حوزه های مورد ارزیابی جهت تطبیق مصوبات و تصمیمات حوزه های هشتگانه با استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای، عضویت اعضای داوطلب در تیم های اعتباربخشی کلان منطقه، ادغام استانداردهای برنامه ای در مصوبات گروه های آموزشی را میتوان نام برد.