کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر بازی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۰:۰۴ | تعداد بازدید: 4

 

یادگیری

 

پیش ثبت نام کارگاه یادگیری مبتنی بر بازی 
ادرس ثبت نام

https://webform.thums.ac.ir/node/3