فراخوان عضویت کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان EDC

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۲:۱۶ | تعداد بازدید: 36
فراخوان عضویت

 

 

فراخوان عضویت کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان EDC

 

کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان در نظر دارد، از میان دانشجویان علاقه مند به فعالیت در این کمیته عضویت بپذیرد.

 

اهداف کمیته : ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی 

 

شرح فعالیت ها : آگاه سازی ، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه ای آموزشی

بسترسازی جهت توانمند سازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی

برقراری ارتباط ، اطلاع رسانی و بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی

مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، برنامه ریزی درسی و ...

بستر سازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیند های آموزشی 

 

شرایط ثبت نام : داشتن علاقه به فعالیت در عرصه توسعه آموزش، کسب حدااقل معدل 14، عدم سوء رفتار حرفه ای دانشجو

 

                                                         جهت ثبت نام کلیک نمائید