شرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد 99

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰۹:۳۸ | تعداد بازدید: 52
  • متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان که ثبت نام آزمون را انجام داده و دارای کد رهگیری هستند، می بایست از تاریخ 12/5/99 لغایت 14/5/99 از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و از تاریخ 19/5/99 لغایت 22/5/99 جهت ارائه مدارک و ثبت نام به EDC دانشگاه مراجعه نمایند.
  • کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.
  • متقاضیان واجد شرایط در صورتیکه با شرایط عادی هم در آزمون شرکت نمایند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه نتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان یکسان باشد.
  • این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را انجام دهند.
برچسب های اطلاعیه