شرایط و ضوابط استعدادهای درخشان آزمون کارشناسی ارشد ۱40۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۰:۵۳ | تعداد بازدید: 27
  • متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان که ثبت نام آزمون ارشد را انجام داده و دارای کد رهگیری هستند، می بایست از تاریخ 04/04/1401 لغایت 06/04/1401 از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی (sanjeshp.ir) ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و از تاریخ 11/04/1401 لغایت 18/04/1401 جهت ارائه مدارک و ثبت نام به واحد استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.

توجه: برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان بدون آزمون که در زمان مقرر ثبت نام آزمون را انجام نداده اند، فرصتی جدید جهت ثبت نام اولیه در نظر گرفته شده است. این افراد پس از ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ثبت نام، می توانند ثبت نام استعدادهای درخشان بدون آزمون را انجام دهند.

  • کلیه متقاضیان واجد شرایط می بایست هر دو ثبت نام عادی و استعداد درخشان را انجام داده و همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.
  • متقاضیان واجد شرایط استفاده از تسهیلات بدون آزمون در صورتیکه با شرایط عادی هم در آزمون شرکت نمایند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی بدون آزمون استعداد درخشان یکسان باشد.
  • این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب رشته محل حالت عادی را انجام دهند. برای متقاضیان با آزمون همان فرم انتخاب رشته محل داوطلبان عادی می باشد.
برچسب های اطلاعیه