ثبت نام دانشجویان واجد شرایط سهمیه های با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱397

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۲۸ | تعداد بازدید: 23

 روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام و ارائه مدارک دانشجویان واجد شرایط سهمیه های با آزمون و بدون آزمون کارشناسی ارشد 1397، از تاریخ 01/04/97  لغایت 31/04/97 می باشد. لذا دانشجویان واجد شرایط فرم های مربوطه را تکمیل و در مهلت مقرر به واحد استعدادهای درخشان واقع در ساختمان شماره 5 (خانم دکتر بخشی زاده مسئول واحد استعداد­های درخشان) تحویل نمایند. لازم به ذکر است که دانشجویان متقاضی سهمیه بدون آزمون بایستی مستندات خود را نیز با توجه به "جدول تخصيص امتياز واجدين سهمیه بدون آزمون" ارسال نمایند.  مسئولیت هرگونه تاخیر در ارائه مدارک بر عهده خود دانشجو می باشد.

برچسب های اطلاعیه