نشست کمیته ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۳:۴۷ | تعداد بازدید: 20

مسئول کمیته ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ار برگزاری جلسه ی کمیته ی ارزشیابی اساتید دانشگاه با هدف بررسی کمی و کیفی فرم های ارزشیابی اساتید در آموزش مجازی خبر داد .

دکتر مصطفی شیخ الطایفه با اشاره به اهمیت ارزشیابی در ارتقا کمی و کیفی فعالیت های آموزشی دانشگاه گفت: واحد ارزشیابی از شیوه های نوین در زمینه ی ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی ، اساتید و همچنین درونی و بیرونی گروه ها بهره گیری نموده و نتایج  حاصل از آن را در راستای بهبود کیفیت آموزشی استفاده می نماید .

 گفتی است، در این جلسه فرم های ارزشیابی 360 درجه ی اساتید که محتویات آن شامل ارزشیابی فراگیران از اساتید ، معاون آموزشی ، همکار از همکار ، مدیر گروه از همکار و خود ارزیابی است،  با توجه به برگزاری کلاس های دانشجویان به صورت مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.