شورای مرکزی کمیته توانمندسازی و مشارکت آموزشی تشکیل شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۱:۵۳ | تعداد بازدید: 30

دکتر هاشم حشمتی رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با صدور حکمی اعضاء شورای مرکزی کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی را تعیین و معرفی نمود .

 

در متن این ابلاغیه آمده است:

سرکار خانم محدثه حق پناه                    سرکار خانم فیض عارفی

سرکار خانم مهدیه اندیشه                      جناب آقای فرحان عسکری

سرکار خانم مریم یوسفیان                     جناب آقای امیر بصیری

 

با سلام و ادب

احتراما با عنایت به شایستگی حضرت عالی و احراز شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال به عنوان " عضو کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی" از کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب می گردید . امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و هماهنگی دقیق با اعضاء و مسئول محترم کمیته در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .