جلسه هم اندیشی بسته های طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰۷:۴۱ | تعداد بازدید: 24

جلسه ی هم اندیشی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فناوری ، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مسئولین و کارشناسان بسته های طرح تحول و نو آوری برگزار شد.

دکتر رضائی منش با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی متولی آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص، كارآمد و كارآفرين در حوزه سـلامت مبتني بر نيازهاي بومي و محلی است خاطر نشان کرد،  بسته های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی با هدف گسترش عدالت در آموزش عالي سلامت ، توسعه دانش هاي نوين با تاكيد بر حيطه هاي ميان رشته اي و تمركز بر علوم و فناوري هاي نوين ، نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت، حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني ، شبكه سازي در نظام آموزش عالي سلامت ، ارتقاي منابع انساني بخش آموزش عالي سلامت، نهادینه سازی اخلاق حرفه اي و مهارت هاي ارتباطي ، خلق ثروت دانش بنيان در عرصه آموزش عالي سلامت و توليد و بومي سازي شواهد معتبر علمي براي ارتقاي آموزش عالي سلامت تدوین گردیده است.

معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری افزود : بررسی چالش های موجود و برنامه ریزی برای تحقق سیاست ها و راهبردهای  مناسب در عرصه آموزش و اهتمام بر پیاده سازی اهداف و بسته های طرح تحول شایان اهمیت و رسالت این دانشگاه می باشد.