مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء کمیته های دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۸:۰۸| تعداد بازدید: 133

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:دکتر هاشم حشمتی

مسئول کمیته :مهندس مریم فیض عارفی
کارشناس کمیته :حمید آزادی

دبیر کمیته :  عطیه فرخنده پیام - دانشجوی رشته بهداشت عمومی

 

دانشجویان عضو شورای مرکزی کمیته:

  • سجاد صادقی زرقری- رشته علوم آزمایشگاهی
  • فرحان عسگری- رشته فناوری اطلاعات سلامت
  • امیر بصیری- رشته پرستاری
  • محدثه حق پناه- رشته مامایی
  • مهدیه اندیشه- رشته بهداشت محیط
  • مریم یوسفیان- رشته بهداشت عمومی

 

اعضای هیئت علمی کمیته :