یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۲:۳۷ | تعداد بازدید: 27

دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه از دانشجویان علاقمند  کارشناسی کلیه رشته های دانشگاه به شرکت در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که تابستان ۱۳۹۸ برگزار می گردد در حیطه های زیر ثبت نام می کند:
 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه های کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، آموزش پزشکی و فلسفه پزشکی برگزار می شود.

دانشجویان مجاز به انتخاب یک حیطه هستند.

در صورت اعمال هر گونه تغییر احتمالی در حیطه های المپیاد یا روند برگزاری آن از سوی وزرات بهداشت، به دانشجویان اطلاع داده می شود.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به دفتر استعداد درخشان دانشگاه و یا به خانم دکتر بخشی زاده مراجعه نمایید.

برچسب های اطلاعیه