خرید کتاب های تست و کمک درسی برای دانشجویان استعداد درخشان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۲:۳۲ | تعداد بازدید: 34

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان میرساند؛خرید کتای های تست و کمک درسی ویژه آزمون کارشناسی ارشد برای رتبه های اول تا سوم هر ورودی به شرح ذیل است:

رتبه یک هر ورودی تا سقف 350 هزار تومان

رتبه دوم هر ورودی تا سقف 200 هزار تومان

رتبه سوم هر ورودی تا سقف 100 هزار تومان

جهت اطلاعات بیشتر به دکتر بخشی زاده مسئول واحد استعداد درخشان مراجعه نمایید.

برچسب های اطلاعیه