برگزاری کلاس های زبان و ICDL

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۲:۴۱ | تعداد بازدید: 31

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان میرساند؛کلاسهای زبان با تدریس  دکتر نواری ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد شنبه ها ساعت 12 الی 14 و چهارشنبه ها ساعت 16 الی 18  برگزار می گردد.
همچنین کلاسهای ICDL با تدریس مهندس کمالی ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد، دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد.

لذا دانشجویان محترم نسبت به ثبت نام یا اطلاعات بیشتر به  خانم دکتر بخشی زاده در واحد استعداد های درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

برچسب های اطلاعیه