مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد طرح های توسعه ای

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۵| تعداد بازدید: 56

هرگونه ابداع در حوزه آموزش كه منجر به ايجاد تغيير در جهت ارتقاء و بهبود كيفيت وضعيت موجود يا طراحي و توليد دستاوردها و روش هاي جديد آموزشي شود را شامل مي شود. طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف آموزش مانند برنامه ريزي درسي، ارزشيابي و ارزيابي، روش هاي تدريس، منتورينگ، دوره هاي توانمندسازي، مشاوره، بازي و شبيه سازي در آموزش، آموزش مجازي و آموزش به بيمار و .... را در بر مي گيرد.

 

معرفی واحد طرح توسعه ای آموزش

 

عملکرد واحد طرح های توسعه ای آموزش

 

روزهای مشاوره جهت طرح های توسعه ای در آموزش

 

مطالب آموزشی طرح های توسعه ای آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معرفی طرح های توسعه ای آموزش

اهداف طرح های توسعه ای آموزش

اهداف اختصاصی طرح های توسعه ای آموزش

روش اجرای طرح های توسعه ای آموزش

فرآیند داوری طرح های توسعه ای آموزش

راهنمای تکمیل هزینه ای طرح های توسعه ای آموزش

روند رسیدگی به طرح های توسعه ای آموزش

فرم پيش نويس طرح های توسعه ای در نظام سلامت

معرفی منابع طرح های توسعه ای آموزش

معرفی بانک های اطلاعاتی مرتبط و آشنایی با مجلات و متون مرتبط با طرح های توسعه ای آموزش

کارگاه تدوین طرح های توسعه ای آموزش

بایدها و نبایدهای نگارش طرح های توسعه ای آموزش

ملاحظات اخلاقی طرح های توسعه ای آموزش

 

برنامه استراتژيك و عملیاتی واحد طرح های توسعه ای آموزش

برنامه استراتژيك طرح های توسعه ای آموزش

 

برنامه عملیاتی طرح های توسعه ای آموزش

3 ماهه اول سال 1400

3 ماهه دوم سال 1400

3 ماهه سوم سال 1400

3 ماهه چهارم سال 1400

 

فعالیت های واحد طرح های توسعه ای آموزش

 

اولویت های تحقیقاتی واحد طرح های توسعه ای آموزش

لیست های پیشنهادی تحقیقات طرح های توسعه ای آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

فرم ها، آیین نامه ها و تفاهم نامه ها

فرم صورتجلسات 

تفاهم نامه 

 

پرسشنامه استانداردهای اعتبار بخشی واحد طرح های توسعه ای آموزش