مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضای طرح های توسعه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۲:۰۵| تعداد بازدید: 80

 

جناب آقای دکتر محمد حسین دلشاد  ( عضو هیئت علمی و مسئول واحد طرح های توسعه ای)

جناب آقای دکتر قدرتی ( عضو هیئت علمی و دبیر کمیته ارزشیابی واحد طرح های توسعه ای)

سرکار خانم دکتر پورحاجی( عضو هیئت علمی و همکار واحد طرح های توسعه ای)

سرکار خانم نیری( عضو هیئت علمی و همکار واحد طرح های توسعه ای)

جنای آقای مهندس زارعی( عضو هیئت علمی و همکار واحد طرح های توسعه ای)