مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مشاوره در زمینه آموزش علوم پزشکی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۹| تعداد بازدید: 15

برنامه مشاوره در برنامه های درسی :

برنامه مشاوره در زمینه برنامه های درسی در مرکز مطالعات  با همکاری دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها اجرایی می شود.  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در طراحی و اجرای برنامه ریزی جهت مشاوره در برنامه های درسی با دفتر توسعه آموزش در دانشکده ها و  واحد توسعه در بیمارستان های آموزشی تعامل مناسبی داشته و  جهت اجرای بهینه آن انعطاف پذیری و پاسخگویی سریع و دقیق را در سر لوحه کار خود قرار میدهد . بر این  اساس مصوبات (مواد وتبصره) زیر بر فعالیت آنها  مشارکت و نظارت می­نماید.

نحوه و ساعات ارائه مشاوره :

مسئول و کارشناس این واحد همواره آمادگی جهت ارائه مشاوره به صورت حضوری، مجازی و تلفنی را در ساعات اداری به متقاضیان دارد. اما جهت ارائه تخصصی تر و مناسبتر ساعات زیر برای ارائه مشاوره  پیشنهاد می شود.

برنامه روزهای مشاوره تخصصی‌تر در حوزه برنامه ریزی آموزشی در سال1400

موضوع مشاوره

راه ارتباطی

مشاور

ساعت

تدوین برنامه درسی، طرح درس، راهنمای مطالعه و بازنگری برنامه درسی، آمار و روش تحقیق در زمینه ی پژوهش در آموزش، راه اندازی رشته، گروه و ...

تلفن(051):

52286275

 

ایمیل:

Alizadeh1@thums.ac.ir

 

دکتر هادی علیزاده سیوکی

 

 

مسئول واحد برنامه ریزی

 

 

 

 

14-12

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی، تدوین و ارزشیابی کوریکولوم، طرح دوره و طرح درس، آموزش مجازی، پژوهش در آموزش، مطالعات کیفی، راه اندازی رشته، فرآیند های آموزشی

تلفن(051):

52286275

 

ایمیل:

f.khakshouri@gmail.com

فریبا خاکشوری

 

 

کارشناس واحد برنامه ریزی

 

 

 

 

12-10