مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد طرح های توسعه ای

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۲:۰۹| تعداد بازدید: 38

وظایف واحد طرح توسعه ای آموزش:

- وظيفه اصلي واحد طرح­هاي توسعه آموزش، مديريت ارائه و روند تصويب طرحهاي توسعه آموزش در سطوح مختلف(دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستانها)در دانشگاه است.

- كمك به محققان براي تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي توسعه اي كه منجر به تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزش واحد تابعه شان مي شود از مهمترين وظايف اين واحد است.

- روند تصويب طرح ها در نهايت منجر به اعطاي بودجه تحقيقاتي (گرانت) براي اجراي طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.

- برنامه اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه و نوآوري در آموزش پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه جهت حمايت مالي از طرح ها و پروژه هايي تعريف شده است كه توسط اعضاي هيأت علمي يا فراگيرندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران براي ارتقاي منزلت و كيفيت آموزش پزشكي در همه سطوح ارائه مي گردد.

- اين برنامه به منظور ترغيب اعضاي هيأت علمي به استفاده از مدل ها و روش‌هاي كارآمد و نوين در امر آموزش در سطوح مختلف تحصيلي جهت ارتقاي قابليت ها و مهارت هاي فراگيرندگان انجام خواهد شد.

بر خلاف تصور كلي مبني بر اين كه وظيفه مديريت ارائه و هدايت طرح ها به عهده «مركز مطالعات و توسعه آموزش» دانشگاه در سطح ستاد است در حالي كه «دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستان ها» به واسطه اينكه بيشتر در دسترس هستند (حداقل از نظر فضاي فيزيكي) پتانسيل اين را دارند كه ارتباط نزديكتر و موثرتري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان برقرار كنند و در واقع مناسب­تر اين است كه نقطه شروع ارائه طرح هاي توسعه اي از سطح «دفاتر توسعه» در دانشكده ها و بيمارستان ها باشد.

 • دريافت، داوري، و تصويب طرح­هاي توسعه­اي در آموزش
 • كمك به اعضاي هيات علمي براي تهيه، تدوين و اجراي طرح­هاي توسعه­اي به منظور ايجاد تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزش واحد تابعه­
 • ارائه مشاوره به اعضاي هيات علمي در حوزه طرح­هاي توسعه­اي
 • برگزاري كارگاه­هاي نحوه آشنايي با تدوين و داوري طرح­هاي توسعه­­اي
 •  ترغيب اعضاي هيئت علمي دانشگاه جهت حمايت از طرح­هاي توسعه­اي در آموزش
 • پيگيري پيشبرد طرح­هاي در انتظار قرارداد در معاونت آموزش تحقیقات و فناوری
 • توانمندسازي تيم داوري طرح­هاي توسعه­اي مشتمل بر آموزش داوران جديد و بازآموزي داوران فعلي
 • ارتقاء عملكرد مشاوران واحد با جذب و آموزش افراد علاقه مند به ويژه مديران دفاتر توسعه دانشكده­ها و بيمارستان­ها طرح های توسعه ای آموزش
 • بهبود فرآیندهای آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزش
 • با شناسایی راه حل اثربخش برای رفع مشکلی در آموزش
 • مديريت ارائه و روند تصويب طرح هاي توسعه آموزش در سطوح مختلف(دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستان ها)در دانشگاه است.
 • كمك به محققان براي تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي توسعه اي كه منجر به تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزش واحد تابعه شان مي شود از مهمترين وظايف اين واحد است.
 • روند تصويب طرح ها در نهايت منجر به اعطاي بودجه تحقيقاتي (گرانت) براي اجراي طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.
 • برنامه اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه در آموزش پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه جهت حمايت مالي از طرح ها و پروژه هايي تعريف شده است كه توسط اعضاي هيأت علمي يا فراگيرندگان دانشگاه براي ارتقاي منزلت و كيفيت آموزش پزشكي در همه سطوح ارائه مي گردد.
 • اين برنامه به منظور ترغيب اعضاي هيأت علمي به استفاده از مدل ها و روش‌هاي كارآمد و نوين در امر آموزش در سطوح مختلف تحصيلي جهت ارتقاي قابليت ها و مهارت هاي فراگيرندگان انجام خواهد شد.

بر خلاف طرح های پژوهش در آموزش که ارتقاء دانش در آموزش مطرح است و  تئوری بیس اند. مبتنی بر مدل و الگو هستند و با طراحی، اجرا و ارزشیابی به دنبال رفع یک مشکل هستند. پس از یافتن راه حل پیشنهادی پایلوت می شود اون راه حل و ضمن حل اون مشکل می تواند به عنوان یک رویه جاری اون رو در نظر گرفت.

 

عملکرد واحد طرح های توسعه ای آموزش

تدوین برنامه استراتژیک طرح های توسعه ای آموزش مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

تدوین برنامه عملیاتی طرح های توسعه ای آموزش مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

تهیه فرم پيش نويس طرح توسعه اي آموزش

همکاری در تدوین آیین نامه مشارکت اعضای هیأت علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

تدوین راهنمای داوران طرح های توسعه ای آموزش

تدوین راهنمای تکمیل هزینه ای طرح های توسعه ای آموزش

تدوین روند رسیدگی به طرح های توسعه ای آموزش

محورهاي مورد توجه مركز مطالعات و توسعه آموزش عبارتند از:

·         تغيير و توسعه كوريكولوم­هاي آموزش پزشكي رشته­ هاي مختلف پايه و باليني مطابق با استانداردهاي آموزشي و شواهد علمي

·         پروژه هاي كوچك mini grant با استفاده از روش­هاي شناخته شده، به منظور ارتقاي كيفيت  تدريس و ارزشيابي در سطح بخشها يا گروه‌هاي آموزشي

·         برنامه ­هاي آموزشي نوين يا ابتكاري به منظور افزايش كيفيت آموزش و ارزشيابي در دانشگاه

·         تسهيل درجهت توسعه فن­ آوري آموزشي درسطح دانشگاه،گروه­هاي آموزشي، بخش­هاي باليني و طراحي و استفاده از روش­هاي نوين آموزش و ارزشيابي مبتني بر رايانه

·         طراحي، اجرا، مديريت و ارزشيابي هر برنامه پيشنهادي مرتبط با تحول و يا توسعه در آموزش پزشكي در مقاطع و رشته هاي مختلف پايه و باليني