مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۶| تعداد بازدید: 548

 

-  هماهنگی برگزاری جلسات تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکز

-  پایش اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز

-  مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی

- تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید (طرح دوره، برنامه رشته تحصیلی


- مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی 

- پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی

-  همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها

- هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشکیل کمیته های برنامه ریزی آموزشی

- بروز رسانی صفحه وب واحد برنامه ریزی آموزشی

- تدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف

-  جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های مختلف ترجیحا به صورت الکترونیکی

-  بسط همکاری با سایر دانشگاه های کشور در خصوص برنامه ریزی اموزشی

-  مکاتبه و پیگیری روند پیاده سازی کوریکولوم های آموزشی و برنامه های راهبردی رشته های تخصصی و تحصیلات تکمیلی از دانشکده ها