مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد آموزش بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۸:۵۳| تعداد بازدید: 71
  • تشکیل کمیته علمی جهت واحد ارتقا آموزش بالینی
  • تدوین برنامه توسعه آموزش بالینی با توجه به نقشEDC و دفاتر توسعه بیمارستانی و با مشارکت گروه های آموزشی
  • مشاوره فردی و گروهی به اساتید و دفاتر توسعه برای مشکلات آموزش بالینی
  • توانمندسازي اساتيد با همکاری واحد توانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تدوین بسته‌های آموزشی در خصوص آموزش بالینی
  • پایش برنامه‌ي عملياتي دفاتر توسعه دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها در حوزه آموزش بالینی و ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • پژوهش در حوزه آموزش بالینی با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های ذی‌ربط و با ترغیب اساتید بالینی
  • تشکیل کمیته مشورتی با حضور نماینده‌هایی از دانشجویان بالینی در مقاطع مختلف و در رشته‌های مختلف