مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دفتر مشاوره پژوهی اساتید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۰:۰۸| تعداد بازدید: 2

مسئول واحد: آقای دکتر رسول علیمی

هدف: این دفتر با هدف گسترش دانش و ارتقاء سطح مقالات اساتید و توانمند سازی و پیشگیری از رکود اعضای هیات علمی در راستای سیاست های دانشگاه ایجاد شده است.