مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد برنامه ریزی آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۴۵| تعداد بازدید: 21

 

جناب آقای دکتر رضایی منش

جناب آقای دکتر هاشم حشمتی

سرکار خانم دکتر خرداد

جناب آقای میش مست

سرکار خانم نیری

سرکار خانم شاهدی

سرکار خانم زاده احمد

سرکار خانم دکتر پورحاجی

جناب آقای مهندس سرمدی